zwolnienie z podatku

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków z fotowoltaiką i pompą ciepła we Wrocławiu

Wrocław przedłuża możliwość składania wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków wykorzystujących energię odnawialną do 30 czerwca 2024 roku. Decyzja ta odpowiada na wzrastające zainteresowanie mieszkańców instalacjami takimi jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Kryteria uprawnienia do zwolnienia z podatku

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków mieszkalnych w Wrocławiu, które zostały wyposażone w odnawialne źródła energii. Kluczowe jest, aby te instalacje były sprawne i zgodne z ich przeznaczeniem. Ulga podatkowa przysługuje od 2023 roku i obejmuje jedynie te powierzchnie budynków, które są opodatkowane stawką dla nieruchomości mieszkalnych.

Proces uzyskania zwolnienia

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze zwolnienia muszą spełnić określone warunki, w tym ponieść koszty instalacji przekraczające 15 000 zł brutto, począwszy od 4 października 2019 roku. Niezbędne jest także uzyskanie zaświadczenia o wpisie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz złożenie dokumentacji w Centrum Obsługi Podatnika.

Wymagane dokumenty i terminy

Do 30 czerwca 2024 roku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dla zwolnienia. Dokumentacja ta powinna zawierać zgłoszenie, oświadczenia dotyczące instalacji oraz dowody na poniesione wydatki. Przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do dodatkowego złożenia oświadczenia o wsparciu de minimis.

Korzyści z inicjatywy

Zwolnienie z podatku jest udzielane na maksymalnie 5 lat od roku poniesienia kosztów na instalację. Inicjatywa miasta ma na celu promowanie ekologicznych rozwiązań i umożliwienie mieszkańcom korzystania z ulg podatkowych, co przyczynia się do zwiększenia inwestycji w zieloną energię i redukcji obciążeń podatkowych dlatego inwestycje takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła Wrocław to idealna okazja aby nie dość, że wesprzeć środowisko to przy okazji trochę zaoszczędzić. Przedłużenie terminu wnioskowania i zwiększone wsparcie dla zielonych inwestycji to znakomita okazja dla mieszkańców Wrocławia, by inwestować w technologie przyjazne środowisku, zyskując jednocześnie korzyści finansowe.

Rate this post